BACK

  İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK POLİTİKASI

1-Giriş

Alpaya Doğal ve Kozmetik Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak internet sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerinin gizliliğini korumayı amaçlamaktadır. İşbu Gizlilik Politikasıyla web sitesini ziyaret eden kullanıcılara ilişkin ne tür bilgilerin alındığını, bunların nasıl kullanıldığını ve korunduğunu açıklamaktadır.Ayrıca Gizlilik Politikası çerçevesinde bu bilgilerin doğruluğunun veri sahibi tarafında nasıl denetlenebileceği ve bu bilgilerin silinmesinin nasıl sağlanacağı belirtilmektedir. Söz konusu bilgilerin, mevcut ve geçerli olan veri koruma düzenlemelerine uygun olarak işlenmesi ve kullanılması için gerekli olan her türlü işlem Şirket tarafından yerine getirilmektedir. İşbu Gizlilik Politikası, “https://www.biobalance.com.tr” Sitesinden yönlendirilen başka internet siteleri için geçerli değildir. Şirket ilgili mevzuat ve Kişisel Verileri Koruma Kurumunun kararları ile uygulamaları doğrultusunda işbu politikada güncelleme yapma hakkını saklı tutar. Yapılan güncellemeleri web sitemizi ziyaret ederek takip edebilirsiniz. Güncelleme tarihlerine ilişkin tablo politika sonunda bulunmaktadır.2-Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve Kullanımı

Şirketimiz internet sitesini ziyaret edenlere ait ad- soyadı, telefon numarası, e-posta adresi, işlem güvenliği verisi (IP adresleri, internet sitesi giriş- çıkış kayıtları, siteye üyelik halinde şifre ve parola bilgileri vb.), pazarlama verileri (alışveriş geçmişi, çerezler, anketler, kampanya katılım bilgileri vb.) işlenmektedir.Bu kişisel veriler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinde öngörülen kanunlarda öngörülmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan ilgili olması kaydıyla veri işlemenin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve açık rıza sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.Bu kişisel veriler şu amaçlarla sınırlı olarak işlenecektir. • Sizlerle iletişim kurma,
 • İletişimin teyidi, şirketimizin hizmet ve kampanyaları hakkında bilgi ve danışma süreçlerinin yürütülmesi,
 • Pazarlama faaliyetleri,
 • Sözleşme öncesi ön görüşmelerde haberleşme,
 • Bilgi Güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sunulan hizmetin geliştirilmesi,
 • İnternet Sitesi hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi,
 • Şirketimiz tarafından sunulan mal ve hizmetleri tanıtmak, üye ve/veya müşterileri tanımak, iletişimi arttırmak, ürün, hizmet ve iletişimini geliştirmek,
 • Üyelere özel promosyon/tanıtım/ kampanya ve duyurular hazırlamak ve göndermek,
 • Müşteri anketi, müşteri memnuniyeti bilgilendirmelerini yapabilmek
 • Denetim, veri analizi, istatistiksel çalışma, araştırma, güncel eğilimleri anlama, satış-pazarlama ve reklam hizmetlerinde kullanmak,
 • Pazarlama analiz çalışmalarını yapmak,
 • Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğini temin etmek
 • İlgili mevzuat hükümleri gereği akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek
 • İşlem ve bilgi güvenliğini sağlamak, hileli veya yasadışı faaliyetleri içerebilecek işlemleri önlemek
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • Talep Müşterilere daha iyi bir alışveriş deneyimi sağlamak için geliştirme süreçlerini yürütmek,
 • Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanmak
 • Talep /şikayetleriniz olması halinde bunların takibini sağlamak ve neticelendirmek

 

Sitemizi ziyaret edildiğinde, sistem yönetimi tarafından, istatistik ve “back up” uygulamalarının gerektirdiği bazı bilgiler sunucularda otomatik olarak depolanacaktır. Depolanan bu veriler arasında ziyaretçiye ait internet servis sağlayıcısının ismi, bazı durumlarda IP adresi, web gezgininin yazılımının versiyonu, erişim sağlanan bilgisayarın işletim sitemi ve https://www.biobalance.com.tr  Sitesine yönlendiren internet sitesi bulunmaktadır. Duruma bağlı olarak bu tür veriler, site ziyaretçisi hakkında bazı sonuçlar çıkarılmasını sağlar. Ancak hiçbir kişisel veriniz bu kapsamda kullanılmayacaktır. Bu tür kişisel veriler sadece anonimleştirilerek kullanılabilecektir. Şirket’in bu verileri dışarıdan bir hizmet sağlayıcısına yönlendirmesi durumunda verilerin, veri güvenliğine ilişkin mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde aktarılması için gerekli teknik ve organizasyonel işlemler gerçekleştirilecektir.3-Kişisel Verilerin Saklanması, Silinmesi ve İmhası

 

Kişisel Verilerin, saklanması, silinmesi ve imhası hakkında Alpaya Saklama ve İmha Politikası(“https://www.biobalance.com.tr”) hükümleri uygulanacaktır.

 

4-Çerezler

https://www.biobalance.com.tr” İnternet sitesi Çerez Politikası uygulanacaktır.

 

 

5-Kişisel Verilere Erişim

Sitemize üye olmanız halinde hesabınıza ulaşarak, iletişim bilgilerinizin ve tercihlerinizin doğru, eksiksiz ve güncel olmasını sağlayabilirsiniz. 

6-Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

 

Söz konusu kişisel verileriniz, hizmetlerin sağlanabilmesi için ilgili kişi ve/veya kurumlara, iş ortaklarımıza faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız/ iş birliği yaptığımız, program-hizmet ortağı gerçek ve tüzel kişilere aktarılabilmekte ve kanunlarda öngörülen hallerde talep edilmesi durumunda adli merciler ile paylaşılmaktadır.

7-Kişisel Veri Güvenliği

 

Şirket kişisel bilgilerinizin, kaybolma, hırsızlık ve suistimale, ayrıca yetkisiz erişim, paylaşım, değişiklik ve imhaya karşı korunması için idari, teknik ve fiziksel tedbirler dahil olmak üzere tüm önlemleri almaktadır. Alpaya Doğal ve Kozmetik Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi gibi online servisler ile kişisel bilgilerin toplandığı tüm web sayfalarında Secure Sockets Layer (SSL) şifrelemesini kullanmaktadır. Bu servislerden ürün almak için, Safari, Firefox veya Internet Explorer gibi SSL-destekli bir tarayıcı kullanmanız gerekmektedir. Bu sayede, İnternet üzerinden iletilen kişisel bilgilerinizin gizliliğini koruyabilirsiniz.8-Üçüncü Taraf İnternet Siteleri Ve Uygulamalar

 

Şirketimiz internet sitesi dâhilinde başka sitelere link verebilir. Şirketimiz, bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. İş bu sözleşmedeki Gizlilik Politikası Prensipleri, sadece Şirketimize ait internet sitesinin kullanımına ilişkindir, üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz.

 

9-E-Posta Güvenliği

 

Sizden e-posta yoluyla şifre, kullanıcı adı, kredi kartı bilgileri veya diğer kişisel bilgileri asla talep edilmemektedir. "Phishing" adı verilen bu uygulama, kişisel bilgilerinizi çalmaya yönelik bir işlemdir. Bizden gelmiş gibi görünen, ancak kişisel bilgilerinizi talep eden bir mesaj aldığınızda, yanıt vermemelisiniz.

 

10- Bilgilendirme ve Duyuru Listesinden Çıkış

Duyuru ve bilgilendirme listemizde yer almak istemiyorsanız, tercihlerinizi güncelleyerek dilediğiniz zaman ayrılabilirsiniz.

 

11-Gizlilik Soruları

 

Alpaya’nın Gizlilik Politikası veya bilgi işlem konusunda sorularınız veya endişeleriniz varsa, bizimle irtibat kurunuz. Şirket ilgili mevzuat ve Kişisel Verileri Koruma Kurumunun kararları ile uygulamaları doğrultusunda işbu politikada güncelleme yapma hakkını saklı tutar. Yapılan güncellemeleri web sitemizi ziyaret ederek takip edebilirsiniz. Güncelleme tarihlerine ilişkin tablo politika sonunda bulunmaktadır.